3 batalion drogowo-mostowy
Dowództwo

 

DOWÓDCA

3. WŁOCŁAWSKIEGO BATALIONU DROGOWO - MOSTOWEGO
im. gen. Karola SIERAKOWSKIEGO

 

 

ppłk Kazimierz WOŁOWIEC

      

 

 

urodził się w 1961 roku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył w 1986 r. W 2001 roku ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Bydgoskiej - kierunek Ochrona Ludności i Zarzadzanie Kryzysowe.

Dobrze włada językiem angielskim, co poświadczone jest świadectwem ukończenia kursu językowego.

Ppłk Kazimierz WOŁOWIEC od kwietnia 2005 r. do października 2005 r. pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie na stanowisku Zastępca Dowódcy Kontyngentu (Zastępca Dowódcy Batalionu), od stycznia 2007 r. do sierpnia 2007 r. pełnił służbę w Dowództwie NATO w Kabulu na stanowisku szefa sekcji infrastruktury.

        Przeszedł kolejne szczeble dowodzenia w 9 Pułku Pontonowo – Technicznym – 9 Ośrodku Przechowywania Sprzętu, 9 Pułku Pontonowym, 3 Pułku Drogowo - Mostowym oraz 5 Pułku Inżynieryjnym na stanowiskach: dowódca plutonu, dowódca kompanii, kierownik obiektu, starszy oficer, szef sekcji, dowódca batalionu.

         Z dniem 08 kwiecień 2013 r. Rozkazem nr 41 Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 28.03.2013 r. ppłk Kazimierz WOŁOWIEC został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Batalionu w 3. Batalionie Drogowo – Mostowym w Chełmnie.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych