3 batalion drogowo-mostowy
Historia 3bdm

 

3. Włocławski Batalion Drogowo - Mostowy
im. gen. Karola Sierakowskiego dziedziczy
i kontynuuje  tradycje  następujących zasłużonych  jednostek wojskowych:

 

3. Pułku Saperów Wileńskich /okres międzywojenny/, który zorganizowany został 6 czerwca 1921 r. w Grudziądzu, a 28 czerwca tegoż roku przeniesiony na stałe miejsce postoju do Wilna. Stąd święto pułku obchodzone jest 6 czerwca.


3. Brygady Pontonowo-Mostowej /okres II wojny światowej/, powstałej w 1944 r. na terenach byłego Związku Radzieckiego. To właśnie żołnierze 6 batalionu tej Brygady 27 lutego 1945 r. wbili w Czelinie nad Odrą pierwszy biało-czerwony słup graniczny z białym piastowskim orłem.


3. Warszawskiego Pułku Pontonowego /okres po II wojnie światowej/, powstałego po rozformowaniu 3 Brygady Pontonowo-Mostowej, która rozlokowała się we Włocławku po zakończeniu działań wojennych.

 

3. Włocławski Pułk Drogowo – Mostowy 16 kwietnia 1994 r. wręczono pułkowi ufundowany przez społeczeństwo i władze Włocławka nowy sztandar oraz zmieniono nazwę na 3 Włocławski Pułk Pontonowy im. gen. Karola Sierakowskiego. Rozkazem MON z dn. 01.03.1996 r. ponownie zmieniono nazwę jednostki na 3 pułk drogowo - mostowy z zachowaniem nazwy wyróżniającej i patrona. W 2002 roku jednostka została przeniesiona do Chełmna.

 

3. Brygada Pontonowo-Mostowa po przybyciu do Włocławka w 1945 r. po zakończeniu działań wojennych, została rozformowana. Na bazie 6 i 31 batalionu sformowano 1 Samodzielny Zmotoryzowany Pułk Pontonowo - Mostowy, któremu Naczelny Dowódca WP rozkazem nr 263 w 1945 r. nadał zaszczytne miano „Warszawski”. W 1949 r. Minister Obrony Narodowej przywrócił pułkowi numer frontowej 3 BPM i tak powstała nazwa jednostki: 3 Warszawski Pułk Pontonowy. Chcąc podkreślić wieloletnią, ścisłą więź pułku z Włocławkiem i jego mieszkańcami, wystąpiono z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej, by z okazji 50-lecia 3 pułku pontonowego zatwierdził i nadał nazwę wyróżniającą „włocławski” oraz patrona gen. Karola Sierakowskiego. 16 kwietnia 1994 r. wręczono pułkowi ufundowany przez społeczeństwo i władze Włocławka nowy sztandar oraz zmieniono nazwę na 3 Włocławski Pułk Pontonowy im. gen. Karola Sierakowskiego. Rozkazem MON z dn. 01.03.1996 r. ponownie zmieniono nazwę jednostki na 3 pułk drogowo - mostowy z zachowaniem nazwy wyróżniającej i patrona.

 

Podstawową siedzibą pułku były historyczne koszary po 14 pułku piechoty z okresu międzywojennego przy ulicy Żytniej 75. W 2002 r. zgodnie z rozkazem MON pułk został przeniesiony do m. Chełmno, do obiektów koszarowych po 8 OSSCz przy ul. Aleja 3 Maja i od 11 września 2002 r. rozpoczął swoje funkcjonowanie w nowym garnizonie.

Prawie  65  lat funkcjonowania naszej jednostki to lata szkolenia i pracy oraz ścisłej więzi ze społeczeństwem. Żołnierze pułku, wierni tradycjom bojowym i poświęceniu saperów, czuwają nad bezpieczeństwem ludności, biorąc udział w walce z wodnym i lodowym żywiołem oraz niosąc pomoc w okresie zagrożenia klęskami żywiołowymi. Najbardziej pamiętne akcje to Sandomierz w 1947 roku, Konin w 1964 roku oraz Płock w 1982 r. a także 1998 roku urządzenie i utrzymanie ponad 500 – metrowej przeprawy pontonowej na Wiśle w Płocku na czas remontu mostu stałego oraz przeprawy w Fordonie i setki wybudowanych mostów, mostków i kładek w gminach i wioskach całego kraju. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez pułk na rzecz społeczeństwa na przestrzeni dziesiątków lat było i jest rozminowywanie i oczyszczanie terenów z pozostałości głównie ostatniej wojny, tzw. „zardzewiałej śmierci”. Począwszy od frontowych saperów 3 brygady pontonowo-mostowej, którzy rozminowywali Warszawę, z chwilą jej wyzwolenia po czasy współczesne, patrole minerskie 3 pdm oczyściły i rozbroiły z niewypałów i niewybuchów tysiące hektarów lasów, łąk, pól uprawowych, placów budów i obiektów miejskich. Włocławscy saperzy działali głównie na terenie Warszawy, województw gdańskiego, rzeszowskiego i bydgoskiego. Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem ostatnich lat było rozminowanie terenów pod centrum radiowo-nadawczego w Kabacie pod Solcem Kujawskim w okresie od 27.10.1997 r. do 04.09.1999 r., gdzie wydobyto i unieszkodliwiono około 3 miliony sztuk różnego rodzaju niewypałów i niewybuchów. W ostatnich latach patrol minerski pułku, realizuje praktycznie codziennie zgłoszenia, przejeżdżając rocznie około 50 tys. km drogami i bezdrożami województwa kujawsko-pomorskiego i niszcząc w ciągu roku około 5 tys. sztuk „zardzewiałej śmierci”. Ważnym momentem, który zapisał się w historii szkolenia pułku był okres miedzy 30 sierpnia, a 20 września 1996 r. Pododdziały 3 pułku drogowo - mostowego urządzały na drawskim poligonie przeprawy dla czołgów i wozów bojowych brytyjskiej, słynnej 7 Brygady Kawalerii Pancernej „Szczury Pustyni”, którzy odbywali ćwiczenia pod kryptonimem „Ułański Orzeł 96” w sile 3,5 tys. żołnierzy i 1,1 tys. bojowych wozów pancernych i samochodowych. Wyjątkowość tych ćwiczeń, które zakończyły się pełnym powodzeniem szkoleniowym polegała na tym, że po raz pierwszy w tak rozległym wymiarze polska jednostka wojsk inżynieryjnych wspierała przyszłego natowskiego sojusznika. Znaczny i aktywny jest również udział w misjach pokojowych żołnierze naszego pułku, który rozpoczął się w 1961 roku. Następnie w latach 1970-2009 kadra i żołnierze pułku wchodzili w skład polskich kontyngentów wojskowych w Egipcie, Syrii, Kambodży, Jugosławii, Libanie a ostatnio w Iraku i Afganistanie. Do dnia dzisiejszego w misjach pokojowych uczestniczyło ponad 600 żołnierzy zawodowych, służby zasadniczej i nadterminowej pułku.

            W 2011 roku 3 Włocławski Pułk Drogowo – Mostowy uległ przeformowaniu w 3 Włocławski batalion drogowo – mostowy. Od 1 lipca 3 Batalion  Drogowo – Mostowy wszedł w podległość służbowa 2 Pułku Saperów w Kazuniu.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych