3 batalion drogowo-mostowy
Kontakt

 

ADRES JEDNOSTKI

Jednostka Wojskowa 3136

Al. 3 Maja 4

86 - 200 Chełmno                               

FAX CA MON 261 434 212, cyw 261 434 212

 

Dowódca

ppłk Krzysztof MIKRUT

tel. CA MON 261 434 200, cyw 261 434 200

 

Sekretariat Dowódcy

tel. CA MON 261 434 300, cyw 261 434 300

 

Zastępca dowódcy - Szef sztabu

mjr Przemysław WIŚNIEWSKI 

tel. CA MON 261 434 201, cyw 261 434 201

 

Oficer dyżurny jednostki

tel. CA MON 261 434 222, cyw 261 434 222, cyw 261 434 220

 

Szef sekcji personalnej S-1

kpt. Artur WASIAK

tel. CA MON 261 434 203, cyw 261 434 203

 

Sekcja personalna S-1

st. sierż. Radosław SAWIŃSKI

tel. CA MON 261 434 329, cyw 261 434 329

 

sierż. Jarosław KOZDĘBA

tel. CA MON 261 434 204, cyw 261 434 204

 

Komendant ochrony

mł. chor. Mariusz GŁOWACKI

tel. CA MON 261 434 692, cyw 261 434 692, służbowy 723 180 044

 

Inspektor ochrony danych

st. chor. Andrzej WYPYCH

tel. CA MON 261 434 388, cyw 261 434 388, służbowy 722 006 660

 

 

 

  1.     terminy przyjmowania skarg, wniosków i petycji przez Dowódcę batalionu/dowódcę Garnizonu:

 

 

1.1. osoby cywilne Dowódca Garnizonu przyjmuje w sprawach petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek (jeżeli poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny, w innym wyznaczonym oddzielnie terminie danego tygodnia) w godz. 14.00 - 16.00.

1.2. kadra i pracownicy wojska 3bdm – codziennie
w godzinach służbowych po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie, tel. 261-434-300
(bud. Nr 3);

 

 

adres e-mail Jednostki Wojskowej 3136 Chełmno     3bdm@ron.mil.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych