3 batalion drogowo-mostowy
Kontakt

 

ADRES JEDNOSTKI

Jednostka Wojskowa 3136

ul. Aleja 3-go Maja 4

86 - 200 Chełmno                               

FAX CA MON 261 434 212, cyw 261 434 212

 

Dowódca

ppłk Krzysztof MIKRUT

tel. CA MON 261 434 200, cyw 261 434 200

Sekretariat Dowódcy

tel. CA MON 261 434 300, cyw 261 434 300

Zastępca dowódcy - Szef sztabu

mjr Przemysław WIŚNIEWSKI 

tel. CA MON 261 434 201, cyw 261 434 201

                                               

Oficer dyżurny jednostki

tel. CA MON 261 434 222, cyw 261 434 222, cyw 261 434 220


 

Szef sekcji personalnej S-1

kpt. Artur WASIAK

tel. CA MON 261 434 203, cyw 261 434 203

 

Sekcja personalna S-1

st. sierż. Radosław SAWIŃSKI

tel. CA MON 261 434 204, cyw 261 434 204

 

 

Komendant ochrony

st. sierż. Mariusz GŁOWACKI

tel. CA MON 261 434 692, cyw 261 434 692, służbowy 723 180 044

 

 

  1.     terminy przyjmowania skarg, wniosków i petycji przez Dowódcę batalionu/dowódcę Garnizonu:

 

 

1.1. osoby cywilne Dowódca Garnizonu przyjmuje w sprawach petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek (jeżeli poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny, w innym wyznaczonym oddzielnie terminie danego tygodnia) w godz. 14.00 - 16.00.

1.2. kadra i pracownicy wojska 3bdm – codziennie
w godzinach służbowych po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie, tel. 261-434-300
(bud. Nr 3);

 

 

adres e-mail Jednostki Wojkskowej 3136 Chełmno     3bdm@ron.mil.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych