3 batalion drogowo-mostowy
Aktualności
Uroczyste Wręczenie Broni
11.09.2018
foto. st.szer. Grzegorz NOWAK

 
 
 
 
 

Podczas uroczystego apelu  na placu musztry 3 Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie 11 września 2018 roku, 43 elewów III turnusu służby przygotowawczej otrzymało podstawowy atrybut żołnierza – karabinek AKMS. Akt wręczenia broni, obok złożenia przysięgi wojskowej, jest ogromnym zaszczytem i symbolem gotowości do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie broni zakończyło pierwszy etap intensywnego szkolenia elewów, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury JW3136. 4 września 2018r.

 

Uroczystość wręczenia broni elewom służby przygotowawczej została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 

W swoim przemówieniu dowódca batalionu wz. mjr Przemysław WISNIEWSKI powiedział, że „…broń jest symbolem każdego żołnierza, a jej posiadanie to duża odpowiedzialność i obowiązek.”

 

Karabinki AKMS z rąk dowódcy batalionu, któremu asystował dowódca kompanii szkolnej ppor. Monika JASIŃSKA, otrzymali szeregowi elewi: Bartosz ŁUCZAK, Dawid DRESZLER, Bartosz FABISZEWSKI, Karol CICHOCKI.

 

Na zakończenie uroczystości dowódca życzył młodym żołnierzom szybkiej aklimatyzacji i zadowolenia z decyzji rozpoczęcia szkolenia służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych – pierwszego kroku do Zawodowej Służby Wojskowej w korpusie szeregowych.

 

Uroczysta zbiórka była również okazją do wręczenia żołnierzom zawodowym aktów mianowania.

 

Dowódca batalionu, wz. mjr Przemysław WIŚNIEWSKI wręczając akty mianowania żołnierzom, złożył gratulacje z osiągnięć zawodowych w służbie oraz życzył konsekwencji i wytrwałości w wypełnianiu swoich obowiązków.

 

 


ZOBACZ W GALERII

st. szer. Grzegorz Nowak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych