3 batalion drogowo-mostowy
Aktualności
ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA W 3 BDM
07.02.2018
07-02-2018 r.

 7 lutego 2018 roku Dowódca 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego, ppłk Krzysztof MIKRUT przeprowadził odprawę rozliczeniowo-zadaniową podczas, której podsumowano stopień wykonania zadań w minionym 2017 roku.

 

W pierwszej części odprawy uczestniczyli żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej  przedstawiciel Placówki ŻW z Torunia oraz Komendant Powiatowej Policji w Chełmnie. Zebrani wysłuchali ocenę dyscypliny wojskowej, działalności wychowawczej i kulturalno-oświatowej przedstawionej przez szefa sekcji wychowawczej batalionu oraz podsumowanie profilaktyki i współpracy pomiędzy 3.bdm a placówką ŻW oraz Policją. Kolejne wystąpienia dotyczyły podsumowania pracy inspektorów BHP i ppoż oraz psychologa jednostki. W tej części odprawy podsumowano również osiągnięcia sportowe żołnierzy batalionu oraz przodownictwo i współzawodnictwo.

        Dowódca batalionu podziękował wszystkim za  bardzo udany 2017 rok, wręczył dyplomy za wybitne osiągnięcia sportowe najlepszym żołnierzom oraz  pododdziałom a puchar przechodni wywalczyła kompania budowy podpór mostów dowodzona przez kpt. Macieja BŁASZYKA.

Najlepszymi sportowcami okazali się:

Kategoria – kobiety

szer. Karolina HINZ

Kategoria – mężczyźni

ppor. Tomasz KALA


Kategoria – pododdziały

- I miejsce - kompania budowy podpór mostów

- II miejsce - sztab

- III miejsce - 1 kompania pontonowa

 
W tabeli przodownictwa i współzawodnictwa wyniki przedstawiają się następująco:
- I miejsce - kompania budowy podpór mostów;

- II miejsce - kompania dowodzenia;

- III miejsce - kompania logistyczna.


Była to również okazja do udekorowania najlepszych żołnierzy roku, którymi zostali:


Oficer roku 2017 - mjr Przemysław WIŚNIEWSKI

Podoficer roku 2017 - st. sierż. Mirosław SKOWROŃSKI

Szeregowy roku 2017 - st. szer. Marcin SŁABIAK

 

W kolejnej częściach odprawy dowódcy kompanii i szefowie poszczególnych komórek organizacyjnych batalionu podsumowali realizację zadań za 2017 rok oraz przedstawili zamierzenia szkolenia na 2018 rok.

Kończąc odprawę ppłk Krzysztof MIKRUT sprecyzował kierunki działań oraz cele jakie stoją przed batalionem w 2018 roku.

ZOBACZ W GALERII

 

Szef Sekcji Wychowawczej por. Robert WAL


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych