3 batalion drogowo-mostowy
Aktualności
MIANOWANIA W 3BDM
05.02.2018
05-02-2018 r.

Rozpoczynający miesiąc szkoleniowy apel 3 batalionu drogowo-mostowego, który odbył się w dniu 05.02.2018 r. był wyjątkowy ponieważ dwóch żołnierzy otrzymało decyzje o wyznaczeniu na wyższe stanowiska służbowe. Odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej dotyczącą wyznaczenia kpt. Przemysława WIŚNIEWSKIEGO na stanowisko zastępcy dowódcy-szefa sztabu batalionu, który z dniem objęcia obowiązków mianowany został na stopień majora.

W tym dniu również st. szer. Łukasz ŁOWICKI objął obowiązki dowódcy drużyny oraz mianowany został na stopień kaprala i dołączył do korpusu podoficerów.

 Dowódca batalionu, ppłk Krzysztof MIKRUT wręczając akty mianowania żołnierzom  obejmującym nowe stanowiska służbowe, złożył gratulacje z osiągnięć zawodowych w służbie oraz życzył konsekwencji i wytrwałości w wypełnianiu swoich obowiązków.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej zostały również wręczone listy gratulacyjne 15 żołnierzom, za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych, zwłaszcza związanych z usuwaniem skutków nawałnicy w województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu 2017roku.

Zbiórka stanu osobowego była także dobrym momentem do wręczenia pucharów i dyplomów. Mistrzostwa batalionu w pływaniu, które odbyły się zgodnie z „Wytycznymi i Regulaminem Zawodów w Sporcie Powszechnym 3bdm” wyłoniły laureatów zajmujących następujące miejsca:

I miejsce – kompania drogowo-mostowa

II miejsce – kompania budowy podpór mostów

III miejsce – kompania logistyczna

Zbiórka zakończyła się defiladą.

 

 

 

ZOBACZ W GALERII

por. Robert WAL


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych