3 batalion drogowo-mostowy
DOWÓDCA

 ppłk mgr inż. Krzysztof MIKRUT


Ppłk mgr inż. Krzysztof MIKRUT urodził się 25 października 1974 r. w Chełmnie.Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera , studiów magisterskich na Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych na Akademia Obrony Narodowej na kierunku Integracja Eyropejska. Ponato ukończył kursy specjalistyczne na Akademii Obrony Narodowej w zakresie uwarunkowań , założeń i procedur realizacji zadań HNS, kwalifikacyjny na stanowisko słuzbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownik oraz kurs sztabowy na potrzeby misji pokojowych w Bośni i Hercegowinie.
      Ppłk Krzysztof MIKRUT po ukończeniu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w 1998 r. objął stanowisko dowódcy plutonu , a nastepnie dowódcy kompanii szkolnej w 8 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie. W 2002 r. został przeniesiony do 3 Pułku Drogowo-Mostowego, gdzie pełnił słuzbę na stanowisku oficer sekcji planowania. Po przeformowaniu pułku w 3 Batalion Drogowo-Mostowy w 2011 r. pełnił słuzbę jako Szef S-4 , a w latach 2012 - 2016 jako zastępca dowódcy - szef sztabu batalionu. Od 1 września 2016 r. do 30 marca 2017 r. ppłk Krzysztof Mikrut służył w 2 Mazowieckim Pułku Saperów dowodząc 1 batalionem inżynieryjnym.

Z dniem 30 marca 2017 r. na podstawie rozkazu personalnego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 29/2017z dnia 23.03.2017 r. ppłk Krzysztof MIKRUT objął stanowisko Dowódcy 3 Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych